Udvikling af bolig og erhvervsområder

Ydelser - Byudvikling, byggemodning af bolig- og erhvervsområder:

I Danmark udvikles nye bolig- og erhvervsområde overalt og med stor hast. Regnvandshåndtering og  hensyn til natur og miljø, er gennem de senere år blevet en væsentlig faktor ifm. myndighedsgodkendelser og lokalplanprocessen for disse nye byområder. Lovkrav og betingelser for afledning af regnvand er skærpet - især hvor regnvandsafledningen sker til nedstrøms recipienter, hvor der kræves særlige hensyn til beskyttet natur og bevarelse af vandmiljøet.


Jeg bistår lodsejere, ejendomsselskaber, ejendomsudviklere, projektudviklere og kommuner med vurdering af- og projekter for regnvandshåndtering af nye og eksisterende byområder, ofte ved udarbejdelse af ny lokalplan. Ved løsning af disse opgaver samarbejder Lynghus Consult tæt med arkitekter, landinspektører, entreprenører eller andre rådgivere og sikrer, at der gennem processen indhentes relevante myndighedstilladelser.


Ofte kræver myndigheden (kommunerne), at der udarbejdes en "Regnvandshåndteringsplan" - en RVHP - hvor det planlagte byområdes udnyttelse, befæstelse og bebyggelse beskrives. Sådanne RVHP'er udgør et afgørende element i udarbejdelse og godkendelse af lokalplan for det nye bolig eller erhvervsområder.


Lynghus Consult udarbejder RVHP'er og varetager koordineringen mellem byggemodningsprojektet og relevante myndigheder. Koordineringen sker i samarbejde med f.eks. landinspektører, rådgivere eller arkitekter.


Ved særligt store og komplicerede projekter arbejder jeg tæt sammen med bygherre som dennes særlige rådgiver ifm. koordinering mellem myndigheder, forsyningsselskaber og ledningsejere, interessenter og NGO'er med fokus på sikring af aftaler og tilladelser, der er nødvendige for projektets realisering. 


Lynghus Consult har 2018 - 2022 bistået projektudviklere og investorer med regnvandshåndtering og sikring af natur og miljø på Solrød Erhvervskile . Projektet, der omfatter 45 ha logistik-center og andet erhverv har et forventet samlet budget på 3-4 mia kr.