Projektledelse, bygherrerådgivning

Projektledelse og bygherrerådgivning


Jeg yder bistand til bl.a. bolig- og erhvervsudviklere, forsyningsselskaber, kommuner og større private organisationer ifm. planlægning, projekt og udførelse af projekter med fokus indenfor vandsektoren.


Jeg har særlige kompetencer omkring tværfaglig og tværorganisatorisk håndtering af vand - kloak, regnvandshåndtering, vandløb, søer mv. samt bredt kendskab til juridiske rammer, myndighedsforhold mv.


Min erfaring er baseret på bl.a. indsatser som bygherrerådgiver for en række omfattende projekter for staten, ministerier og statslige selskaber  ved større nationale projekter som Gudenåens passage ved Tange Sø, Naturgenopretning af Åmosen på Sjælland m.fl. Jeg har desuden medvirket til ledningsomlægning for Københavns Lufthavne ifm. Øresundsforbindelsen, hvor både motorvej og jernbane er ført forbi Kastrup Lufthavns terminaler og forpladsområde.


Jeg har lang erfaring med procesbistand ved opstart af større indsatser, med udarbejdelse af opgavebeskrivelser, udbud til- og håndtering af både rådgivere og entreprenører, samt koordinering og kontrol med proces og produkter på vegne af mine kunder.


Hvor det er  relevant, gives bistand ifm. borgerinddragelse, workshops, foredrag og præsentationer for myndigheder, interessenter og organisationer.


Jeg bistår desuden både private og offentlige kunder med håndtering og styring af konsulentbidrag ved større projekter, hvor der kræves særlig koordinering - og eventuelt håndtering af de tekniske rådgiveres leverancer, hvor disse viser sig mangelfulde eller fejlbehæftede. 


Foto: Foredrag for borgere og politikere ifm. stormflodsoversvømmelser i Roskilde Fjord og Isefjord.