Hydroturbiner

Ydelser

Lynghus Consult driver det danske agentur for Powerturbines i samarbejde med PowerTurbines ES . Denne helt nye teknologi giver forsyningsselskaber, større vandforbrugere og private lodsejere af f.eks. vandmøller mulighed for at producere energi til eget forbrug, eller producere strøm, der sælges til el-nettet. Vandturbiner blev introduceret til det danske marked omkring årsskiftet 2016-2017 og bidrager til at supplere samfundets målsætninger om overgang til mere bæredygtig energi.


Turbinerne er velegnede til installation i eksisterende vandmøller i Danmark, da de kan leveres til både høje og lave trykhøjder helt ned til ca. 2 meters vandspejlsforskel.


Lynghus Consult bistår til identifikation mulige turbine-projekter, forslag til installationer, forundersøgelser mv. Hvor det ønskes assisterer jeg med tekniske analyser, kommunikation med myndigheder samt evt. bistand til projekt, udførelse og drift mod honorar på konsulentbasis.

Vandturbiner i ledningsnet - fra tryktab til grøn energi

Danmarks forsyningssystemer til drikkevand og fjernvarme består af vidt forgrenede ledningsnet under vejene i vore byer.  Vores vand- og varmeforsyning er både sikker og pålidelig - men samtidig bruger vi store mængder energi til at transportere vandet gennem disse ledningsnet. Trykket skabes af elektriske pumper.


En betydelig andel af energien går tabt fordi vi regulerer trykket i vores ledningsnet. Dette sker med trykreduktionsventiler  eller gennem delvist lukkede skydeventiler. Her reduceres trýkket til et ønsket niveau - men ændringen medfører et energitab, der omsættes til friktion, varme eller støj, der ikke kan genvindes.


Turbiner løser denne udfordring. De monteres som erstatning for eksisterende ventiler. De fås som et bredt produktprogram i tre kategorier - Pico, Micro og Hydro. Turbinerne omsætter energitabet til elektrisk strøm, der kan anvendes til alle formål - lige fra opladning af batterier over forbrugsstrøm til selvproduceret elektricitet, der kan sælges til det offentlige el-net.


Turbinerne kan leveres med patenteret styring, der sikrer pålidelig og sikker strømproduktion. De mindste turbiner monteres som "plug&play", større turbiner designes specifikt efter de lokale forhold og kundens ønsker og behov.


Vandturbiner kan også monteres ifm. større dræn, vandmøller eller rørlagte vandløb, hvor der ikke kræves faunapassage. 

Pico, Micro og Hydro -

Turbiner i alle størrelser til alle formål

Serien af Powerturbiner er udviklet til at kunne anvendes næsten overalt. Der findes tre modeller:


Pico-turbiner: Dette er den mindste størrelse, der fungerer ved vandmængder mellem 0,5 og 1 liter pr sekund. Ved flow mellem 1 og 15 liter per sekund monteres flere turbiner i parallel drift. De anvendes udelukkende til opladning af batterier og kan leveres til både 12 og 24 volt DC. Ydelsen er op til 25W.


Micro-turbiner: Disse turbiner anvendes til både batteriopladning og produktion af forbrugsstrøm og leverer mellem 2 og 25 kW som 240V eller 400 V AC, 50 Hz. De fungerer ved et flow mellem 10 og 90 liter per sekund og en trykforskel på mellem 1,5 og 16 bar (15-160 mVS). Virkningsgraden er 60-75%.


Hydro-turbiner: Turbiner til produktion af store mængder strøm til eget forbrug eller salg til det offentlige el-net. Denne turbineserie producerer mellem 25 og 315 kW som 400 eller 690 V AC. Turbinerne kan håndtere flow mellem 50 og 560 liter per sekund ved en trykforskel mellem 1,5 og 25 bar (15-250 mVS). Virkningsgraden er 70-80%.


Attraktiv økonomi - break even efter 2-10 år

Vandturbiner er økonomisk meget attraktive på grund af den meget høje el-pris i Danmark. Med en elpris, der i perioder når op til 7-8 kr pr kWh vil tilbagebetalingstiden for korrekt dimensionerede turbiner være særdeles attraktive sammenholdt med øvrige grønne energi-løsninger såsom solceller, varmepumper og vindmøller.


Turbinerne er i forhold til værdien af den producerede strøm relativt billige i indkøb, og da de er udformet med henblik på montering i eksisterende teknikrum eller bygværker, er installationsomkostningerne begrænsede. Turbinerne er udformet med horisontal eller vertikal akse, der muliggør meget kompakte løsninger.


En 35 kW hydroturbine i Valencia i Spanien (vist i foto herover) har en årlig produktion på godt 190.000 kWh - svarende til en økonomisk værdi (i Danmark) på mere end 500.000 kr. Indkøb, montering og idriftsættelse har samlet kostet 60.000 euro svarende til 500.000 kr.


En tilsvarende installation i Danmark vil være tilbagebetalt på under 2 år. Dette skal sammenholdes med en typisk tilbagebetalingstid på 8-15 år på alternative løsninger til udnyttelse af grøn energi. Hydroturbiner er en særdeles attraktiv løsning.Pico - hydroturbine til opladning af f.eks. 12 eller 24 V gel-batterier. Ladekapacitet 25W.

Moderne komplette løsninger med styring, regulering og overvågning

Hydroturbiner leveres komplet med styreskab med touch-skærm til monitering og finjustering, mulighed for overvågning via  internet eller teleforbindelse. Kontrolpanelet designes engelsk- eller dansk-sproget med fuld tilgængelighed af alle funktioner og signaler.


Driftslog bevares og overføres via modem til brug for monitering og administration af hydroturbinernes drift og effektivitet.


Herover ses fra venstre mod højre:

Batteri-lager med styreskab og inverter til levering af lokalt produceret 240 V AC.

Driftslog overført til håndholdt PDA eller mobiltelefon

Microturbine til produktion af 400 V AC.

Driftslog (touch-screen) med grafisk visning af produktion, temperatur, tryk, flow og andre relevante parametre.