Om mig


Henrik Lynghus

Specialist og rådgiver med mere end 38 års erfaring indenfor klimatilpasning, afløb, energi, natur og vandkredsløbet. Danmarks mest erfarne rådgiver indenfor helhedsorienteret vandplanlægning.


Jeg er teknikumingeniør, og uddannet håndværker - og har derfor en udpræget praktisk og realistisk tilgang til løsninger og projekter - mit fokus er at levere det optimale til mine kunder.  Jeg har bred faglig erfaring med vandhåndtering, sikring mod oversvømmelse fra skybrud og stormflod, kloakering, vandløb, søer, vandforsyning, naturgenopretning og miljøopgaver. Jeg  favner alle rådgivningsaspekter - alt fra strategi og planlægning, over skitseprojekt og detailprojektering til udførelse og drift.


Jeg er en af Danmarks mest erfarne eksperter indenfor forebyggelse af oversvømmelse fra stormflod og skybrud, og har ofte medvirket ved mediernes dækningen af oversvømmelseshændelser.


Som mentor, inspirator og underviser er mit fokus at skabe merværdi gennem arbejdsglæde. Min erfaring er, at vidensvirksomheder og netværksarbejde kun fungerer gennem tilfredse og glade medarbejdere - det er dér de ekstra 10% kvalitet og innovation hentes.


Jeg er en erfaren foredragsholder ved både offentlige og interne arrangementer, på universitetet, ved kurser, workshops og symposier. Over tid er det blevet til mere end 200 foredrag om vandkredsløbets facetter og udfordringer, klimatilpasning, naturgenopretning og meget andet.


I COWI var jeg leder af naturgenopretningsgruppen, hvor jeg har arbejdet med landets største naturgenopretningsprojekter - fra Skjern Å over Varde Ådal og Vest Stadil Fjord til Arresø.


2008-2015 var jeg i NIRAS markedschef med ansvar for udvikling af ydelser indenfor helhedsorienteret vandhåndtering og tværgående forankring af firmaets ydelser i Danmark og internationalt. Som markeds- og udviklingschef har jeg bl.a. udviklet  det første danske koncept for klimasikring af ejendomme leveret til bl.a. Novo Nordisk, Grundfos, Boligselskaber mv.


Innovation er nødvendigt for fortsat kunne agere skarpt. Jeg er initiativtager til HELVA-konceptet (Helhedsorienteret Vandplanlægning), der i NIRAS var medvirkende til en årlig vækst på op til 30% både i antal medarbejdere og omsætning - en udvikling, der er sket samtidigt med, at vi genererede overskud. Lynghus Consult bistår løbende store erhvervsvirksomheder med udvikling af nye produkter og tiltag.


Lynghus Consult er dansk agent for Hydroturbiner - Vandturbiner i samarbejde med PowertTurbines ES. Vi arbejder på at indføre ny teknologi, der genvinder tabt energi fra vandforsynings- og fjernvarmesystemer samt fra større dræn og rørlagte vandløb. Turbiner er, med en tilbagebetalingstid på 2-5 år, en af de mest økonomisk attraktive grønne energiformer på markedet.


Jeg er opfinder af Synergitanken (patenteret) - en ny metode til at genvinde energi og værdi ifm. klimatilpasning i tæt by. Måske en verdenspremiere på overskudsgivende kloakering?


Som menneske er jeg energisk, ord- og vedholdende med et  solidt kendskab til "det muliges kunst", økonomisk sans og fordelene ved at arbejde tværfagligt og tværorganisatorisk med optimering for øje.

Kort CV

Uddannelse:

Realeksamen, Håndværker, Værnepligt ved artilleriet, Teknikumingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Horsens.

Sprog: Dansk og engelsk flydende i skrift og tale - tysk til husbehov.


Ansættelser:

 • 2015 - i dag : Ejer af Lynghus Consult Aps. Direktør, ekspert og rådgiver.
 • 2008 - 2015: NIRAS. Ekspert, tværgående markeds- og udviklingschef for klimatilpasning, vand og natur.
 • 1982 - 2008: COWI. Projektleder, ekspert, Seniorgruppeleder for naturgenopretning.


International erfaring - samlet 4-5 år:

Bahrain, Tyrkiet, Indonesien, Uganda, Gaza, Tanzania, Malaysia, Thailand, England, Namibia, Ajman State (UAE), Estland, Sverige, Spanien.


Særlige erfaringsområder:

 • Udvikling af bolig- og erhvervsområder inkl. regnvandshåndtering og myndighedsansøgninger ifm. vand- og miljømæssige forhold,
 • Helhedsorienteret, tværgående, innovativ vandhåndtering,
 • Klimatilpasning og sikring af urbane områder mod oversvømmelse fra skybrud og stormflod,
 • Forundersøgelser, planlægning, proces- og bygherrerådgivning, projektering, udbud og tilsyn med anlæg inden for vandkredsløbet,
 • Klimasikring af byområder, ejendomme og anlæg, præ-byg screeninger mv.
 • Klimatilpasningsstrategier for kommuner og forsyningsselskaber, klimatilpasning af byområder,
 • Vandløbsregulering og -restaurering, sørestaurering, våde enge og moser, terrestrisk naturgenopretning og bynatur-projekter,
 • Konstruerede vådområder til spildevandsbehandling i tropisk klima,
 • Infrastrukturarbejder i såvel I-lande som U-lande.


Udvalgte projekter - Danmark:

 • HUB65 ved Kolding - 55 ha nyt erhvervsområde
 • Solrød Erhvervskile - 40 ha nyt erhvervsområde
 • Nyt boligområde Nicolinelund ved Strøby - 15 ha ny by, der udvikles i 4 faser.
 • Produktudvikling for Rockwool/Lapinus ifm. produktet Rockflow til regnvandshåndtering og vandrensning
 • Klimatilpasning af Nykøbing Sjælland, Hyllingeriis m.fl. mod oversvømmelse fra stormflod og skybrud.
 • Klimasikring af erhvervsejendomme, bl.a. Novo Nordisk danske, Grundfos, PFA ejendomme, Telenor m.fl.
 • Klimasikring af boligselskaber, bl.a. Lejerbo København - 50 afdelinger med ca. 5500 boliger og 12.000 beboere.
 • Usserød Å - tværkommunal klimatilpasningsstrategi og handleplan for 3 kommuner og forsyningsselskaber
 • Solbjerg Engsø, Strødam Enge og Alsønderup Enge - 3 nye søer langs Pøle Å i Nordsjælland
 • Vandløbsrestaurering af Skjern Å, Ledreborg Å, Kighanerenden, Karlstrup Møllebæk m.fl.
 • Karlstrup Mose - Danmarks største integrerede natur- og klimatilpasningsprojekt.
 • Vest Stadil Fjord - genopretning af 700 ha natur nord for Ringkjøbing Fjord.
 • Trekroner Sø - nyt rekreativt område ved Roskilde Universitet med ny natur, rekreative faciliteter, vandområder og klimasikring.
 • Gudenåen ved Tange Sø, samt Store Åmose på Sjælland. Bygherrerådgiver omkring større statslige indsatser for natur og miljø.


Udvalgte projekter - Internationalt:

 • Thailand. Genopretning efter tsunamien langs vestkysten, infrastruktur, kloakering, renseanlæg, vandforsyning mv.
 • Malaysia. Sabah og Sarawak States. Udviklingsbistand for ministerier med fokus på miljø, vand og bæredygtighed.
 • Uganda og Tanzania. Renovering af afvandingsanlæg for lufthavne ved Entebbe og Mwanza.
 • Bahrain. Ny infrastruktur, kloakering, afvanding samt kunstvandingsanlæg for ny by Madinat Hamad.


Privat:

 • Bor i Farum, gift med Dorte, to børn Tjørn og Thit.
 • Fritidsinteresser: Lystfiskeri, motorcykel, golf, hus og have.