Opfindelse, innovation

Lynghus Consult

Opfindelser og innovation

 

Vidensvirksomheder og industrier bør udvikle sig konstant, herved øges vores effektivitet, nye metoder og komponenter skaber værdi. Gennem mit virke som dansk og international rådgiver på tværs af de mange "siloer" i vandsektoren har jeg udviklet flere nye metoder, der i dag anvendes bredt i rådgiverbranchen. Herunder nogle eksempler.

 

  • HELVA. Langt de fleste eksperter i Danmark har erkendt, at klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser ved skybrud kun opnås ved at fokusere på at håndtere alt vand - ikke kun vandet i kloakken eller åens vand. I 2009 agerede jeg ophavsmand til HELVA-metoden, der siden har været en fast komponent i først NIRAS klimatilpasningsprojekter og siden har samme metode bredt sig i branchen.

HELVA er baseret på det faktum, at vand er et kredsløb - og at der er sund fornuft og betydelige besparelser at opnå ved at planlægge og håndtere vand som et kredsløb. Metoden anvendes i alle faser når der planlægges ændringer i landskabet, i vores byers udvukling og når vi fornyer eller restaurerer eksisterende bygninger og anlæg. Når spaden er i jorden, kan vi jo lige så godt få det bedste ud af vores investeringer.

 

  • CONSTRUCTED WETLANDS. De fleste områder i verden råder ikke over den teknologi, som vi i Danmark tager for givet. Dette er ofte den afgørende faktor, der betyder, at f.eks. spildevandsrenseanlæg, der eksporteres fra udviklede lande aldrig kommer til at fungere i udviklingslande. Her er det nødvendigt at bygge udfra den kompetence, der findes lokalt. Som en af de første har jeg medvirket til etablering af en række spildevandsrensningsanlæg i troperne, der fungerer uden tekniske installationer - eneste energitilførsel er højdeforskel mellem indløb og udløb. På Koh Phi Phi har jeg bistået ved design af verdens smukkeste renseanlæg - "Sommerfuglen og blomsten".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • SYNERGITANKEN. Klimatilpasning i tæt bymæssig bebyggelse er kraftigt udfordret af at der ikke kan findes plads til at forsinke eller aflede vandet. Derfor graver vi store regnvandsbassiner ned under vores veje og pladser med enorme omkostninger til følge. Disse investeringer bør ikke anvendes isoleret til at håndtere vand, hvis det er muligt også at udnytte bassinerne til andre formål. Dette er grundideen bag "Synergitanken" - en patenteret metode af Henrik Lynghus, der over tid betyder, at udgifterne kan betales tilbage i form af energibesparelser.

 

 

Copyright © All Rights Reserved