Formidling, foredrag

Lynghus Consult

Formidling og foredrag

 

Jeg holder meget af at holde oplæg og foredrag - forudsat at emnet er indenfor min kompetence. Gennem tiden er det blevet til hundredevis af forelæsninger på konferencer, seminarer, for kunder og kolleger. Jeg forsøger altid at inspirere i forbindelse med mine foredrag - og nogen gange provokere mildt, det er ofte fremmende for forståelsen at få serveret budskaberne "uden filter" og med et drys af personlige holdninger.

 

Jeg har ofte været anvendt som ekspert i både fjernsyn og skrevne medier - primært i forbindelse med skybrud, klimatilpasning og naturgenopretning i vores samfund.

 

Alle mine foredrag er planlagt således, at der startes ud med en kort introduktion om emnet, derefter en præsentation på ½-1 times varighed, der efterfølges af en åben diskussion med mulighed for spørgsmål fra tilhørerne.

 

Min foredragsvirksomhed strækker sig blandt andet over følgende emner:

  • Klimaforandringer - og hvad så?

Hvilke ændringer af nedbøren og havvandsnioveauet kan vi forvente, får vi kraftigere storme og skybrud og hvem har ansvaret for at forebygge mod skadevoldende oversvømmelser? Foredraget giver et overblik over de seneste tendenser, hvilke aktøreer har ansvar - eller interesse - i at forebygge, hvornår kan vi forvente at se en indsats og hvem betaler for denne indsats?

Målgrupper: Kommuner, forsyningsselskaber, borgergrupper, grundejerforeninger, ejendomsselskaber, kystlodsejere, erhvervsejendomme m.v.

 

  • Stormflod - og hvordan sikrer vi os?

Siden stormen Bodil har Danmark oplevet 4 stormflodshændelser - en 20 års håndelse, 2 100 års håndelser og Bodil, der er en af de 10 kraftigste storme nogensinde. Vores højvandsstatistikker er ikke længere anvendelige til at planlægge og udføre kystbeskyttelse.

Vi ønsker at beskytte os mod stormflod - men den nuværende lovgivning fungerer i dag mere som en hindring end et hjælpemidler.

Foredraget adresserer hvordan man som enkeltlodsejer, grundejerforening eller kommune kan gribe opgaven an. Hvilke udfordringer skal man forvente i processen, hvordan forløber en ansøgningsprocedure og hvor lang tid skal man forvente det tager? Foredraget kan udvides med beskrivelse af valg af sikringsniveau, kystbeskyttelsesmetoder mv.

Målgrupper: Kommuner, forsyningsselskaber, borgergrupper, grundejerforeninger, kystnære lodsejere m.v.

 

  • Klimatilpasning af ejendomme.

Hvor skal man starte og slutte, når man skal sikre sin ejendom mod oversvømmelser fra himlen eller havet? Foredraget giver en gennemgang af, hvorledes man sikrer et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i processen fra ønske til færdig og indkørt klimasikring. Hvilket niveau skal man sikre sig til, hvorledes fastlægger man sine værdier, hvilke indsatser er mulige, hvordan kobler man indsatsen med de øvrige funktioner og anlæg på ejenddommen, kan man opnå synergier, hvorledes finansieres indsatsen - og meget mere.

vandløb, helhedsorienteret vandplanlægning, sikring mod stormflod og meget andet.

Målgrupper: Grundejerforeninger, ejendomsselskaber, kystlodsejere, industri- og erhvervsejendomme m.v.

 

  • Vandløb - formål og funktion

Vores vandløb fungerer som landskabetas blodårer - Vi har alle en mening om dem og ønsker til deres funktion eller udseende, men vi er sjældent enige. Der opstår ofte konflikter mellem landmanden og lystfiskeren, mellem boligejeren og myndigheden og på grænsen mellem byen og det åbne land. Årsagen til disse konflikter er ofte, at de enkelte interessenter alene fokuserer på egne interesser og ikke på vandløbets naturlige funktion. Foredraget illustrerer de mange interesser og dokumenterer, at der ofte slet ikke behøver at opstå konflikter mellem de mange, der har en holdning til vores vandløb. Nogen gange er der endda god økonomi i at tage så bredt et hensyn til alle - for herved opnås robuste løsninger, der over tid tilgodeser de flste. Foredraget illustreres med eksempler.

 

Formidling til beslutningstagere og politikere.

Det kan ofte være lidt af en udfordring at få beslutningstagere i take - det er travle mennesker med en fyldt dagsorden i kalenderen. For at få mulighed for at fremlægge en særlig sag kræves ofte et vist forarbejde.

 

Jeg bistår interesseforeninger og borgergrupper med effektiv formidling omkring alle aspekter indenfor vandkredsløbet.

 

Ønsker du et foredrag med et særligt fokus indenfor vandkredsløbets mange facetter- send mig en mail på henrik@lynghus.com , så vil jeg udarbejde forslag til dette - forudsat, at det ligger indenfor mit kompetenceområde.

Copyright © All Rights Reserved