Artikler, links

Udvalgte artikler mv

Denne side er løbende under udarbejdelse. Ikke alle artikler og nyheder vises.

DR1 - magasinet Penge - Henrik Lynghus medvirker i udsendelse om sikring mod oversvømmelse af ejendomme ifm. skybrud.

 

Lynghus Consult

DR1 - Hammerslag 2017 - Udsendelsen omhandler køb og salg af ejendomme langs kysten - og de farer og risici, der er forbundet med den attraktive placering i førstte række.

Der vises eksempler på højtliggende ejendomme nær skrænter, lavtliggende boliger nær kysten og midt i byer.

Christian Degn og Henrik Lynghus diskuterer beligggenhed, konsekvenser ved stormflod og hvordan man undgår truslen fra havet.

Se hele udsendelsen her: https://www.dr.dk/tv/se/hammerslag-2015-saeson-2/hammerslag-2017/hammerslag-2017-6#!/

Stormflodshændelser 2016 og 2017 - Lynghus Consult medvirker 28. december, 3. januar, 5 januar og 6. januar som ekspert ved DR og TV2's dækning af stormen Urds hærgen - og omkring manglende effektivitet i den nuværende Kystbeskyttelseslov.

 

Se indslag fra d. 28. december 2016 her:

 

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-6/tv-avisen-med-sporten-2016-12-28#!/

Jyllandsposten 10. januar 2017 - Jyllandsposten JP bringer helsides kronik skrevet af Henrik Lynghus, Lynghus Consult om manglende og langsommelig kystbeskkyttelse i Danmark - årsager og løsninger på problemet.

 

Læs kronikken her:

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9280239/kystnationen-danmark-boer-sikres-mod-fremtidens-vejr/

Foredrag holdt for Byens Ejendom. Artikel vedr. klimatilpasning i Danmark.

Klimasikring – helst på to ben.

“Det vil tage mange år – mindst ti – at tilpasse vores byer til det ændrede trusselsbillede.”

Henrik Lynghus driver virksomheden Lynghus Consult Aps, der beskæftiger sig med klimatilpasning, innovation, vand og natur. Han har mere end 30 års erfaring med vand – i aller bredeste forstand og har arbejdet i bl.a. COWI og NIRAS.

 

Fornylig holdt han oplæg på konferencen “Klimasikring af bygninger”, arrangeret af Byens Ejendom, og Henrik Lynghus slog til lyd for, at man helt overordnet bør inddele arbejdet med at klimasikre i to meget forskellige kategorier: skybrud og stormflod. Eller med andre ord truslerne fra himlen og fra havet. Og forebyggelsesindsatserne skal derfor også være vidt forskellige.

 

Læs hele artiklen her: http://cocreateconstruction.dk/artikler/klimasikring-helst-pa-to-ben

Politiken 2014 - Politiken bringer artikel og interview med Henrik Lynghus om fordelene ved at samtænke natur og klimatilpasning

 

Copyright © All Rights Reserved